పురాతన ఇండ్లలో నివసిస్తున్న ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి – కరణ్ కోట్ ఎస్సై మధుసూదన్ రెడ్డి

0
పురాతన ఇండ్లలో నివసిస్తున్న ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి ఉదృతంగా ప్రవహించే నది ప్రవాహ ప్రాంతాల దగ్గర సెల్ఫీలు దిగడం ప్రమాదకరం.. కరణ్ కోట్ ఎస్సై మధుసూదన్ రెడ్డితాండూరు రూరల్ జులై 11 జనవాహిని ప్రతినిధి :- ప్రస్తుతం ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాల కారణంగా...

పత్తి పంట రైతులకు పలు సూచనలు చేసిన శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ ప్రవీణ్ కుమార్..

0
పత్తి పంట రైతులకు పలు సూచనలు చేసిన శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ ప్రవీణ్ కుమార్.. పత్తి పంట రైతులు వర్షాకాలంలో వ్యవసాయ అధికారుల సూచనలు పాటించాలి.తాండూరు రూరల్ జులై 12 జనవాహిని ప్రతినిధి :- ప్రస్తుత వర్షాకాలంలో ప్రత్తి పంట సాగు చేసే...

పత్తి పంట రైతులకు పలు సూచనలు చేసిన శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ ప్రవీణ్ కుమార్..

0
పత్తి పంట రైతులకు పలు సూచనలు చేసిన శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ ప్రవీణ్ కుమార్.. పత్తి పంట రైతులు వర్షాకాలంలో వ్యవసాయ అధికారుల సూచనలు పాటించాలి.తాండూరు రూరల్ జులై 12 జనవాహిని ప్రతినిధి :- ప్రస్తుత వర్షాకాలంలో ప్రత్తి పంట సాగు చేసే...

గ్రామంలోని అన్ని వ్యవస్థలు బాగుంటేనే గ్రామ అభివృద్ధి సాధ్యం.. సర్పంచు వీణ హేమంత్ కుమార్

0
గ్రామంలోని అన్ని వ్యవస్థలు బాగుంటేనే గ్రామ అభివృద్ధి సాధ్యం.. సర్పంచు వీణ హేమంత్ కుమార్ ప్రజల రాకపోకలకు ఇబ్బందిగా మారిన ముళ్ళకంచెల తొలగింపు పాఠశాల ఆవరణలో లెవలింగ్ పనులుతాండూరు రూరల్ జులై 11 జనవాహిని ప్రతినిధి :- గ్రామంలో అన్ని వ్యవస్థలు...

ప్రజల్లోకి వెళ్లి సమస్యలపై ఆరా తీసిన .. గ్రామ సర్పంచ్ నాగర్జున

0
ప్రజల్లోకి వెళ్లి సమస్యలపై ఆరా తీసిన .. గ్రామ సర్పంచ్ నాగర్జున ప్రధాన రోడ్డు మరమ్మతులు చేయిస్తున్న దృశ్యంతాండూరు రూరల్ జులై 12 జనవాహిని ప్రతినిధి :- జిల్లా వ్యాప్తంగా ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షం కారణంగా పురాతన ఇండ్లు కూలిపోయే...

పురాతన ఇండ్లలో నివసిస్తున్న ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి – కరణ్ కోట్ ఎస్సై మధుసూదన్ రెడ్డి

0
పురాతన ఇండ్లలో నివసిస్తున్న ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి ఉదృతంగా ప్రవహించే నది ప్రవాహ ప్రాంతాల దగ్గర సెల్ఫీలు దిగడం ప్రమాదకరం.. కరణ్ కోట్ ఎస్సై మధుసూదన్ రెడ్డితాండూరు రూరల్ జులై 11 జనవాహిని ప్రతినిధి :- ప్రస్తుతం ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాల కారణంగా...

ప్రజల్లోకి వెళ్లి సమస్యలపై ఆరా తీసిన .. గ్రామ సర్పంచ్ నాగర్జున

0
ప్రజల్లోకి వెళ్లి సమస్యలపై ఆరా తీసిన .. గ్రామ సర్పంచ్ నాగర్జున ప్రధాన రోడ్డు మరమ్మతులు చేయిస్తున్న దృశ్యంతాండూరు రూరల్ జులై 12 జనవాహిని ప్రతినిధి :- జిల్లా వ్యాప్తంగా ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షం కారణంగా పురాతన ఇండ్లు కూలిపోయే...

గ్రామంలోని అన్ని వ్యవస్థలు బాగుంటేనే గ్రామ అభివృద్ధి సాధ్యం.. సర్పంచు వీణ హేమంత్ కుమార్

0
గ్రామంలోని అన్ని వ్యవస్థలు బాగుంటేనే గ్రామ అభివృద్ధి సాధ్యం.. సర్పంచు వీణ హేమంత్ కుమార్ ప్రజల రాకపోకలకు ఇబ్బందిగా మారిన ముళ్ళకంచెల తొలగింపు పాఠశాల ఆవరణలో లెవలింగ్ పనులుతాండూరు రూరల్ జులై 11 జనవాహిని ప్రతినిధి :- గ్రామంలో అన్ని వ్యవస్థలు...

పురాతన ఇండ్లలో నివసిస్తున్న ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి – కరణ్ కోట్ ఎస్సై మధుసూదన్ రెడ్డి

0
పురాతన ఇండ్లలో నివసిస్తున్న ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి ఉదృతంగా ప్రవహించే నది ప్రవాహ ప్రాంతాల దగ్గర సెల్ఫీలు దిగడం ప్రమాదకరం.. కరణ్ కోట్ ఎస్సై మధుసూదన్ రెడ్డితాండూరు రూరల్ జులై 11 జనవాహిని ప్రతినిధి :- ప్రస్తుతం ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాల కారణంగా...

గ్రామంలోని అన్ని వ్యవస్థలు బాగుంటేనే గ్రామ అభివృద్ధి సాధ్యం.. సర్పంచు వీణ హేమంత్ కుమార్

0
గ్రామంలోని అన్ని వ్యవస్థలు బాగుంటేనే గ్రామ అభివృద్ధి సాధ్యం.. సర్పంచు వీణ హేమంత్ కుమార్ ప్రజల రాకపోకలకు ఇబ్బందిగా మారిన ముళ్ళకంచెల తొలగింపు పాఠశాల ఆవరణలో లెవలింగ్ పనులుతాండూరు రూరల్ జులై 11 జనవాహిని ప్రతినిధి :- గ్రామంలో అన్ని వ్యవస్థలు...
- Advertisement -

You cannot copy content of this page